ทำความเข้าใจถึงความหมายของ พลังงานชีวมวล

terrabon-nang-luong

ชีวมวล หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Bio-energy คือสารอินทรีย์อันได้มาจากสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น ต้นไม้ อ้อย มันสำปะหลัง ถ่านฟืน วัชพืชต่าง รวมทั้ง ขยะ มูลสัตว์ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาผลิตเป็นแหล่งพลังงานได้ ทำให้ลดการใช้พลังงานในด้านอื่นลงได้ เช่น น้ำมัน ไฟฟ้า แก๊ส ถ่านหิน เป็นต้น เป็นการช่วยลดพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการใช้จ่ายเงินของประเทศ ในการนำเข้าเชื้อเพลิงบางชนิด แถมยังเป็นทรัพยากรที่หาง่ายและมีราคาถูกอีกด้วย ดังนั้นการนำพลังงานชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานทดเพื่อแทนพลังงานอื่นๆ ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับพลังงานในอนาคต เราสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลได้มากมายหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูง คือ การใช้กากของเหลือในโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมกัน การใช้กากของเหลือมาผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถมีศักยภาพสูงถึง 3,000 เมกะวัตต์เลยทีเดียว การหมักก๊าซชีวภาพสร้างประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท้องของถิ่น เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดมูลสัตว์และกำจัดน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญแทบทุกพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการลดใช้พื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับกำจัดของเสียอีกด้วย ข้อดีอีกอย่างของการใช้พลังงานชีวมวล คือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดโลกร้อน เพราะ การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลไม่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไซด์เพิ่มขึ้น สำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน มีผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ไม่น้อยกว่า 20 เจ้า ทั้งใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ปัญหาของการพัฒนาพลังงานชีวมวลทุกวันนี้ไม่ใช่ปัญหาด้านเทคโนโลยี แต่ปัญหาสำคัญคือ ราคารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายย่อยจากพลังงานชีวมวล ต่ำกว่าราคาจากผู้ผลิตรายใหญ่เชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่มาก นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้แรงจูงใจในการลงทุนรวมทั้งการพัฒนาพลังงานจากชีวมวลลดน้อยลง สำหรับประเทศไทยจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานโยบายพลังงานชีวมวลให้มากกว่านี้ เช่น ในระยะสั้นควรมีการปรับราคารับซื้อไฟฟ้า ในเรื่องของระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อการวิจัยอันต่อยอดไปสู่พัฒนาให้มากขึ้น ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล รวมถึงการนำพลังงานชีวมวลไปใช้ในรูปแบบอื่นอย่างจริงจัง หากเราหันมาให้ความสำคัญพลังงานชีวมวลกันมากขึ้น ประเทศของเราสามารถก้าวไปได้ไกลกว่านี้มาก รวมทั้งการประหยัดเงินตราของประเทศที่ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการลดของเหลือใช้ต่างๆให้เป็นประโยชน์ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราควรตระหนักกันให้มากขึ้น

Continue reading »

ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน

original-terrabon

หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าพลังงานแสงอาทิตย์กันมาบ้างแล้ว แต่อาจจะได้ยินมาเพียงผิวเผินวันนี้เราจะบอกข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์ว่ามีอะไรกันบ้าง และเราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานได้ยังไง มาดูกันเลยค่ะ พลังงานแสงอาทิตย์ คือ พลังงานแสงรวมทั้งพลังงานความร้อนอันแผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์และส่องลงมายังโลกของเรา พลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้งานเป็นอย่างมากแล้วในหลายๆแห่งของโลก เราสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า ทำความร้อน หรือ ทำความเย็น ก็ยังได้ มีวิธีการมากมายร้อยแปดในการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งาน โดยสามารถแบ่งพื้นฐานของพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ 2 แบบ คือ พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ และ เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ พูดง่ายๆคือการผลิตไฟฟ้าจากแสงนั่นเอง เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สารกึ่งตัวนำ สารกึ่งตัวนำใช้กันมากที่สุดคือซิลิกอน เมื่อแสงส่องลงมาโดนสารกึ่งตัวนำนี้ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสลับ เพราะฉะนั้น ยิ่งแสงส่องแรงมากเท่าไหร่ ไฟฟ้าก็ยิ่งลื่นไหลมากขึ้นเท่านั้น ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาดชนิดหนึ่งอีกทั้งยังไม่สร้างมลภาวะใดๆให้แก่โลกด้วย ข้อดีอีกอย่าง คือ ยังสามารถผลิตไฟฟ้าในวันที่มีก้อนเมฆมากได้อีกด้วย อีกทั้งวันมีเมฆจำนวนน้อยก็ยังผลิตพลังงานได้สูงกว่าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสโล่ง เพราะ แสงอาทิตย์สะท้อนมาจากเมฆนั่นเอง ในปัจจุบันเราจะเห็นเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก ซึ่งติดอยู่กับอุปกรณ์ขนาดเล็กเพื่อให้พลังงาน เช่น บนเครื่องคิดเลข อีกทั้งเซลล์แสงอาทิตย์ยังใช้ผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ไม่มีสายส่งไฟฟ้าได้อีกด้วย ในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาตู้เย็น ความเย็นจากแสงอาทิตย์ หรือ Solar Chill ซึ่งสามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ มีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับในพื้นที่กันดารหรือในประเทศโลกที่3 สถาปนิกยังได้ออกแบบอุปกรณ์อันสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้และนำมาใช้กับที่อยู่อาศัยหรืออาคารต่างๆ เช่น หลังคากระเบื้องนำมาติดหินชนวนเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานสูงสุดให้กับอาคารบ้านเรือนในวันอากาศร้อนร้อนจัด จึงเป็นการช่วยลดภาวะไฟฟ้าในปริมาณสูงสุดอีกด้วย ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์ 1.เป็นพลังงานไม่มีวันหมด พลังงานจากธรรมชาติได้มาจากดวงอาทิตย์ จัดเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้น 2.เป็นพลังงานสะอาด พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์นั้น เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษให้แก่โลกของเรา โดยพลังงานอื่นๆต้องมีการเผาไหม้ก่อน ก็ต้องมีมลพิษรั่วไหลออกมาบ้างไม่มากก็น้อย 3.สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั่วทุกมุมโลก ต้องการแสงจากดวงอาทิตย์เท่านั้นเอง อีกทั้งยังเอาพลังงานที่ผลิตนั้นมาใช้งานได้ทันที

Continue reading »