บริษัท

terrabon-cropped-two

มีเป้าหมายในการพัฒนาพลังงานให้มาประสิทธิภาพมากที่สุดและลดภาวะโลกร้อนโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำ ตามมาตรฐานของตลาดพลังงานโลก