พลังงานชีวภาพใช้แล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้าง

the benefits of using biofuels

พลังงานชีวภาพถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจมาก เนื่องจากวัตถุดิบตั้งต้นในการทำพลังงานชีวภาพนั้นมาจากซากพืช ซากสัตว์ มูลสัตว์ ฯลฯ ของเหล่านี้เป็นสิ่งคู่กับสังคมเกษตรกรรมไทยเรามานาน ทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าพลังงานชีวภาพนั้นใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไรกันบ้าง

การประหยัดพลังงาน

ประโยชน์อย่างแรกของการนำพลังงานชีวภาพมาใช้เป็นเรื่องของพลังงาน เช่น การนำพลังงานชีวภาพมาใช้จะช่วยลดการใช้พลังงานหลักจากไฟฟ้า พลังงานน้ำมัน พลังงานถ่านหิน เป็นต้น ซึ่งการลดพลังงานตรงนี้ย่อมหมายถึงการลดต้นทุนในการบริหารจัดการทำเกษตร รวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วย พลังงานลดลง ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงทำให้เหลือเงินมากขึ้น สามารถนำเงินตรงนี้ไปทำอะไรได้อีกเยอะ

อีกนัยหนึ่งด้านพลังงาน การใช้พลังงานชีวภาพเป็นหลักประกันด้านพลังงานให้กับตัวเอง หากเราทำเกษตร ทำฟาร์ม ห่างไกลไฟฟ้า การมีแหล่งผลิตพลังงานด้วยตัวเองก็จะช่วยได้ในยามฉุกเฉิน อย่างไฟฟ้าดับ เกิดเหตุลมแรงจนสายไฟฟ้าขาด เสาไฟฟ้าล้ม เราก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้เนื่องจากมีแหล่งพลังงานสำรอง (ขนาดน้ำยังมีสำรอง มีแหล่งไฟสำรองก็ต้องมี)

การกำจัดของเสีย

การใช้พลังงานชีวภาพ ต้องนำของเสีย พวกขยะอินทรีย์สาร หรือแม้แต่มูลสัตว์มาเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงการผลิต นั่นทำให้เราสามารถกำจัดของเสียเหล่านั้นได้แบบเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย ยกตัวอย่างเช่น ซากพืชบางอย่างเราใช้การเผาทำลายซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย หรือ มูลสัตว์ หากไม่เก็บมาเป็นปุ๋ย ก็กลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคไป หากเปลี่ยนมาเป็นกำจัดโดยการเข้าเตาพลังงานชีวภาพ นอกจากจะได้ทำลายของเสีย ยังได้พลังงานกลับมาหมุนเวียนใช้ด้วย

ปุ๋ยชีวภาพ ชั้นเยี่ยม

เกษตรกรรมยุคนี้ นอกจากจะต้องการผลผลิตอันยอดเยี่ยม ยังต้องหลีกหนีสารพิษ สารเคมีให้มากสุดด้วย การหันกลับมาใช้วิธีชีวภาพเพื่อบริหารจัดการผลผลิตนับว่าเป็นเรื่องดี หากใครกำลังทำแนวคิดนี้อยู่ การหันมาใช้พลังงานชีวภาพนับว่าเกื้อหนุนกัน เนื่องจากพลังงานชีวภาพบางอย่างนำอินทรีย์สารมาผ่านกระบวนการบางอย่างจนเหลือซากทิ้งไว้ ซากเหล่านี้เราสามารถนำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพได้อีกต่อหนึ่ง คุณภาพดีกว่าปุ๋ยคอกธรรมดาเสียอีก สำคัญไม่มีสารเคมี ชีวภาพล้วนๆ ตอบโจทย์คนทำเกษตรชีวภาพเต็มที่

รักษาสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน ช่วยลดภาวะเรือนกระจกพูดกันมาเยอะ แต่ทำยังไงล่ะ พลังงานชีวภาพเป็นคำตอบ เนื่องจาก หนึ่งลดพลังงานถ่านหิน ฟอสซิล ไฟฟ้า เมื่อลดการใช้ ลดการผลิต ก็ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วย สองก๊าซชีวภาพกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นยันจบทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยมาก กลุ่มอนุรักษ์ระดับโลกเองก็เห็นด้วยกับข้อนี้ หากต้องการช่วยลดโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อม หันมาใช้พลังงานชีวภาพกันดีกว่า