พลังงานชีวภาพ VS พลังงานชีวมวล ต่างกันอย่างไรบ้าง

Biomass Like or different

พลังงานทางเลือกกลายมาเป็นประเด็นพูดกันเยอะมากในช่วงนี้ เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี บวกกับ ฟอสซิลแหล่งพลังงานเดิมนั้นเริ่มจะหมดลงไปจากประเทศ จึงต้องมองหาพลังงานทางเลือกใหม่เข้ามาทดแทนในปริมาณอันเหมาะสม พลังงานสองชนิดที่ใกล้เคียงกันมากแต่ไม่เหมือนกันจนเราสับสนก็คือ พลังงานชีวภาพ กับ พลังงานชีวมวล ทั้งสองอย่างนี้แตกต่างหรือเหมือนกันตรงไหน เราจะมาเฉลยกันตรงนี้

พลังงานชีวภาพคืออะไร

เรามาทำความเข้าใจพลังงานทั้งสองชนิดนี้กันก่อน (เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จัก) พลังงานชีวภาพ หมายถึง เราหยิบเอาวัตถุชีวภาพมาย่อยให้เกิดพลังงาน พลังงานนี้จะอยู่ในรูปแบบของก๊าซ เรียกว่า ก๊าซชีวภาพ จากนั้นจะนำก๊าซนี้ไปดัดแปลงเพื่อเป็นพลังงานอีกทอดหนึ่ง พลังงานแบบนี้มักจะแปรรูปออกมาเป็นก๊าซหุงต้ม และ ก๊าซรถยนต์ทั้งแบบ CNG และ NGV นั่นเอง เชื่อว่าหลายคนคงเคยใช้ เคยเห็นกันมาบ้าง

พลังงานชีวมวล คืออะไร

พลังงานชีวมวล พวกนี้จะตีความถึง การนำชีวมวลมาทำให้เกิดพลังงานขึ้นผ่านกระบวนการอันหลากหลาย อย่าง เผา หมัก เป็นต้น โดยวิธีการแปรรูปจะมีคอนเซปต์ว่าเปลี่ยนจากของแข็งให้มาเป็นก๊าซ จากนั้นก็จะนำก๊าซนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทอดหนึ่ง

ความแตกต่างด้านเชื้อเพลิง

อ่านแล้วก็พอเข้าใจว่า เป็นพลังงานทางเลือกแต่มันแตกต่างกันอย่างไร ข้อแรกวัสดุที่นำมาเป็นต้นทุนให้เกิดพลังงานแตกต่างกัน หากเป็นพลังงานชีวภาพจะสามารถนำพืชเชื้อเพลิงมาใช้ได้ อีกส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนั่นคือการนำขยะอินทรีย์จากครัวเรือน และ มูลสัตว์มาเป็นต้นทุนในการเกิดพลังงานได้ ส่วนพลังงานชีวมวลนั้นจะใช้พืชเชื้อเพลิงเหมือนกัน แต่จะแยกย่อยว่าสามารถใช้พืชเชื้อเพลิงแบบมีเส้นใยได้ด้วย ส่วนมูลกับของเสียใช้ไม่ได้ แตกต่างกันตรงนี้

กระบวนการสู่พลังงาน

หากปลายทางของพลังงานทั้งสองรูปแบบนี้ไปจบที่เสาไฟฟ้าพลังงานสูง เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า ความแตกต่างจะเป็นเรื่องกระบวนการระหว่างทาง ถ้าเป็นพลังงานชีวมวลระหว่างทางจะเป็นการนำต้นทุนเชื้อเพลิงไปทำให้เกิดการเผาไหม้ จากนั้นก็ใช้ไอน้ำ ผสมผสานด้วยหลักการโรงงานไฟฟ้าความร้อน จึงออกมาเป็นไฟฟ้า ส่วนพลังงานชีวภาพจะนำวัตถุดิบไปเข้ากระบวนการหมักเพื่อให้ได้ก๊าซ จากนั้นเข้าโรงไฟฟ้าตามลำดับ

การแปรรูป

การแปรรูปทั้งสองพลังงานนี้ก็แตกต่างกัน พลังงานชีวภาพ มักจะแปรรูปพลังงานเพื่อออกขายในรูปแบบก๊าซมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นก๊าซหุงต้ม ก๊าซสำหรับรถยนต์ทั้ง CNG และ LPG ทางด้านพลังงานชีวมวล การแปรรูปจะออกมาเป็นของเหลว พวกน้ำมันสูตร ไบโอดีเซล ซะมากกว่า จะเห็นว่าพลังงานทางเลือกทั้งสองแบบจัดว่าเป็นความหวังใหม่ด้านพลังงานในอนาคตของไทย หวังว่าจะมีการคิดค้นสูตรใหม่ขึ้นมาอีกเพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิล ถ่านหินให้น้อยลง