พลังงานอะไรที่มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมได้มากที่สุด

What energy has

การผลิตพลังงานเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของมลพิษทางอากาศที่เป็นตัวการสำคัญของภาวะโลกร้อน เราแบ่งประเภทพลังงานออกเป็นสองอย่าง คือ “พลังงานสะอาด” และ “พลังงานปนเปื้อน” ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันเราสามารถมีช่องทางในการสร้างพลังงานสะอาดได้เพิ่มขึ้นหลายวิธี ช่วยลดมลพิษทางอากาศคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ธรรมชาติ อย่างไรก็ตามพวกมันก็ยังมีข้อเสียอยู่เช่นกัน เรามาดูประเภทของแหล่งพลังงานที่แต่ละประเภทว่าแตกต่างกันอย่างไร

ประเภทพลังงานหลักของโลก

1.ถ่านหิน

ถ่านหิน เป็นตัวสร้างมลพิษมากกว่าแหล่งพลังงานอื่นๆ การเผาถ่านหินทำให้เกิดเขม่า หมอกควัน ฝนกรดส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดของเสียมากมายรวมถึงกากตะกอน สารเคมีที่เป็นพิษและความร้อน ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตพลังงานนับตั้งแต่การขุด การขนส่ง การจัดเก็บ จนถึงการเผาไหม้ล้วนก่อให้เกิดมลพิษทั้งสิ้น มันเป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นดีของโลกที่ถูกใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามมันก็จะหมดไปในที่สุด มีการคาดการณ์เอาไว้ว่าเราจะมีถ่านหินใช้ต่อไปได้อีก 100 ปี ในปัจจุบันนี้มีโรงงานถ่านหินเริ่มปิดตัวลงหลายแห่งทั่วโลก โดยไม่มีการรายงานว่ามีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกเลย

2.ก๊าซธรรมชาติ

แม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติมากเกินไป เช่นเดียวกับถ่านหิน เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพของมนุษย์ อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนที่มันก่อต่ำกว่าพลังงานถ่านหินและน้ำมัน แต่ปัญหาของมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยสิ การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเพื่อขนส่งลำเลียงไปในท่ออาจส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซมีเทน มันเป็นส่วนประกอบหลักของก๊าซธรรมชาติที่แข็งแกร่งกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 35 กระบวรการขุดเจาะยังเป็นสาเหตุการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในบริเวณ มีโอกาสที่นะมลพิษลงสู่แหล่งน้ำใกล้เคียง เคยมีรายงานบันทึกไว้ชัดเจนว่าน้ำใต้ดินที่อยู่ใกล้กับหลุมก๊าซซึ่งปนเปื้อนด้วยก๊าซทำให้เป็นแหล่งน้ำที่อันตราย

3.พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่พลังงานสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อเทียบกับพลังงานชนิดอื่นๆ มันถือว่ามีความปลอดภัยมากที่สุด เนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์ปราศจากการปล่อยมลพิษ ลดการปล่อยคาร์บอนประมาณ 2.4 พันล้านตันต่อปี แย่หน่อยที่มันก็มีข้อเสียเช่นกันเพราะแต่มันก่อให้เกิดกากกัมมันตภาพรังสีระดับสูง ที่มีอันตรายแตกต่างจากขยะอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไประดับความเป็นอันตรายของกากนิวเคลียร์ลดลง ดังนั้นของเสียที่เกิดจากการผลิตพลังงานนิวเคลียร์จะต้องได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยสูงสุด นั่นจึงเป็นต้นทุนมหาศาลที่ต้องจ่าย