เราคือ

terrabon-howtogreeninnovtion

ผู้เชียวชาญในความหลากหลายของหม้อไอน้ำชีวมวลต่างๆ รวมไปถึงการทำไม้อัดเม็ดเพื่อใช้เป็นพลังงานความร้อนทดแทน และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

Continue reading »

บริษัท

terrabon-cropped-two

มีเป้าหมายในการพัฒนาพลังงานให้มาประสิทธิภาพมากที่สุดและลดภาวะโลกร้อนโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำ ตามมาตรฐานของตลาดพลังงานโลก

Continue reading »