พลังงานชีวภาพใช้แล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้าง

the benefits of using biofuels

พลังงานชีวภาพถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจมาก เนื่องจากวัตถุดิบตั้งต้นในการทำพลังงานชีวภาพนั้นมาจากซากพืช ซากสัตว์ มูลสัตว์ ฯลฯ ของเหล่านี้เป็นสิ่งคู่กับสังคมเกษตรกรรมไทยเรามานาน ทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าพลังงานชีวภาพนั้นใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไรกันบ้าง การประหยัดพลังงาน ประโยชน์อย่างแรกของการนำพลังงานชีวภาพมาใช้เป็นเรื่องของพลังงาน เช่น การนำพลังงานชีวภาพมาใช้จะช่วยลดการใช้พลังงานหลักจากไฟฟ้า พลังงานน้ำมัน พลังงานถ่านหิน เป็นต้น ซึ่งการลดพลังงานตรงนี้ย่อมหมายถึงการลดต้นทุนในการบริหารจัดการทำเกษตร รวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วย พลังงานลดลง ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงทำให้เหลือเงินมากขึ้น สามารถนำเงินตรงนี้ไปทำอะไรได้อีกเยอะ อีกนัยหนึ่งด้านพลังงาน การใช้พลังงานชีวภาพเป็นหลักประกันด้านพลังงานให้กับตัวเอง หากเราทำเกษตร ทำฟาร์ม ห่างไกลไฟฟ้า การมีแหล่งผลิตพลังงานด้วยตัวเองก็จะช่วยได้ในยามฉุกเฉิน อย่างไฟฟ้าดับ เกิดเหตุลมแรงจนสายไฟฟ้าขาด เสาไฟฟ้าล้ม เราก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้เนื่องจากมีแหล่งพลังงานสำรอง (ขนาดน้ำยังมีสำรอง มีแหล่งไฟสำรองก็ต้องมี) การกำจัดของเสีย การใช้พลังงานชีวภาพ ต้องนำของเสีย พวกขยะอินทรีย์สาร หรือแม้แต่มูลสัตว์มาเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงการผลิต นั่นทำให้เราสามารถกำจัดของเสียเหล่านั้นได้แบบเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย ยกตัวอย่างเช่น ซากพืชบางอย่างเราใช้การเผาทำลายซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย หรือ มูลสัตว์ หากไม่เก็บมาเป็นปุ๋ย ก็กลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคไป หากเปลี่ยนมาเป็นกำจัดโดยการเข้าเตาพลังงานชีวภาพ นอกจากจะได้ทำลายของเสีย ยังได้พลังงานกลับมาหมุนเวียนใช้ด้วย ปุ๋ยชีวภาพ ชั้นเยี่ยม เกษตรกรรมยุคนี้ นอกจากจะต้องการผลผลิตอันยอดเยี่ยม ยังต้องหลีกหนีสารพิษ สารเคมีให้มากสุดด้วย การหันกลับมาใช้วิธีชีวภาพเพื่อบริหารจัดการผลผลิตนับว่าเป็นเรื่องดี หากใครกำลังทำแนวคิดนี้อยู่ การหันมาใช้พลังงานชีวภาพนับว่าเกื้อหนุนกัน เนื่องจากพลังงานชีวภาพบางอย่างนำอินทรีย์สารมาผ่านกระบวนการบางอย่างจนเหลือซากทิ้งไว้ ซากเหล่านี้เราสามารถนำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพได้อีกต่อหนึ่ง คุณภาพดีกว่าปุ๋ยคอกธรรมดาเสียอีก สำคัญไม่มีสารเคมี ชีวภาพล้วนๆ ตอบโจทย์คนทำเกษตรชีวภาพเต็มที่ รักษาสิ่งแวดล้อม ประเด็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน ช่วยลดภาวะเรือนกระจกพูดกันมาเยอะ แต่ทำยังไงล่ะ พลังงานชีวภาพเป็นคำตอบ เนื่องจาก หนึ่งลดพลังงานถ่านหิน ฟอสซิล ไฟฟ้า เมื่อลดการใช้ ลดการผลิต ก็ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วย สองก๊าซชีวภาพกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นยันจบทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยมาก กลุ่มอนุรักษ์ระดับโลกเองก็เห็นด้วยกับข้อนี้ หากต้องการช่วยลดโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อม หันมาใช้พลังงานชีวภาพกันดีกว่า

Continue reading »

พลังงานชีวภาพ VS พลังงานชีวมวล ต่างกันอย่างไรบ้าง

Biomass Like or different

พลังงานทางเลือกกลายมาเป็นประเด็นพูดกันเยอะมากในช่วงนี้ เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี บวกกับ ฟอสซิลแหล่งพลังงานเดิมนั้นเริ่มจะหมดลงไปจากประเทศ จึงต้องมองหาพลังงานทางเลือกใหม่เข้ามาทดแทนในปริมาณอันเหมาะสม พลังงานสองชนิดที่ใกล้เคียงกันมากแต่ไม่เหมือนกันจนเราสับสนก็คือ พลังงานชีวภาพ กับ พลังงานชีวมวล ทั้งสองอย่างนี้แตกต่างหรือเหมือนกันตรงไหน เราจะมาเฉลยกันตรงนี้ พลังงานชีวภาพคืออะไร เรามาทำความเข้าใจพลังงานทั้งสองชนิดนี้กันก่อน (เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จัก) พลังงานชีวภาพ หมายถึง เราหยิบเอาวัตถุชีวภาพมาย่อยให้เกิดพลังงาน พลังงานนี้จะอยู่ในรูปแบบของก๊าซ เรียกว่า ก๊าซชีวภาพ จากนั้นจะนำก๊าซนี้ไปดัดแปลงเพื่อเป็นพลังงานอีกทอดหนึ่ง พลังงานแบบนี้มักจะแปรรูปออกมาเป็นก๊าซหุงต้ม และ ก๊าซรถยนต์ทั้งแบบ CNG และ NGV นั่นเอง เชื่อว่าหลายคนคงเคยใช้ เคยเห็นกันมาบ้าง พลังงานชีวมวล คืออะไร พลังงานชีวมวล พวกนี้จะตีความถึง การนำชีวมวลมาทำให้เกิดพลังงานขึ้นผ่านกระบวนการอันหลากหลาย อย่าง เผา หมัก เป็นต้น โดยวิธีการแปรรูปจะมีคอนเซปต์ว่าเปลี่ยนจากของแข็งให้มาเป็นก๊าซ จากนั้นก็จะนำก๊าซนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทอดหนึ่ง ความแตกต่างด้านเชื้อเพลิง อ่านแล้วก็พอเข้าใจว่า เป็นพลังงานทางเลือกแต่มันแตกต่างกันอย่างไร ข้อแรกวัสดุที่นำมาเป็นต้นทุนให้เกิดพลังงานแตกต่างกัน หากเป็นพลังงานชีวภาพจะสามารถนำพืชเชื้อเพลิงมาใช้ได้ อีกส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนั่นคือการนำขยะอินทรีย์จากครัวเรือน และ มูลสัตว์มาเป็นต้นทุนในการเกิดพลังงานได้ ส่วนพลังงานชีวมวลนั้นจะใช้พืชเชื้อเพลิงเหมือนกัน แต่จะแยกย่อยว่าสามารถใช้พืชเชื้อเพลิงแบบมีเส้นใยได้ด้วย ส่วนมูลกับของเสียใช้ไม่ได้ แตกต่างกันตรงนี้ กระบวนการสู่พลังงาน หากปลายทางของพลังงานทั้งสองรูปแบบนี้ไปจบที่เสาไฟฟ้าพลังงานสูง เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า ความแตกต่างจะเป็นเรื่องกระบวนการระหว่างทาง ถ้าเป็นพลังงานชีวมวลระหว่างทางจะเป็นการนำต้นทุนเชื้อเพลิงไปทำให้เกิดการเผาไหม้ จากนั้นก็ใช้ไอน้ำ ผสมผสานด้วยหลักการโรงงานไฟฟ้าความร้อน จึงออกมาเป็นไฟฟ้า ส่วนพลังงานชีวภาพจะนำวัตถุดิบไปเข้ากระบวนการหมักเพื่อให้ได้ก๊าซ จากนั้นเข้าโรงไฟฟ้าตามลำดับ การแปรรูป การแปรรูปทั้งสองพลังงานนี้ก็แตกต่างกัน พลังงานชีวภาพ มักจะแปรรูปพลังงานเพื่อออกขายในรูปแบบก๊าซมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นก๊าซหุงต้ม ก๊าซสำหรับรถยนต์ทั้ง CNG และ LPG ทางด้านพลังงานชีวมวล การแปรรูปจะออกมาเป็นของเหลว พวกน้ำมันสูตร ไบโอดีเซล ซะมากกว่า จะเห็นว่าพลังงานทางเลือกทั้งสองแบบจัดว่าเป็นความหวังใหม่ด้านพลังงานในอนาคตของไทย หวังว่าจะมีการคิดค้นสูตรใหม่ขึ้นมาอีกเพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิล ถ่านหินให้น้อยลง

Continue reading »